Please wait while your page is being built

Kvalitetsgaranti

Kvalitet, sikkerhet og miljø

 

Epsilon Cities - Din ansvarlige partner

 

Epsilon Cities er forpliktet til å tilfredsstille våre kunder og samarbeidspartnere til å være en tillitsfull, pålitelig og fremtidig partner ved:

  • Alltid ivareta gjeldende krav og forventninger, og der det er mulig, øke våre krav ytterligere.
  • All utvikling og produksjon av våre produkter gjennomføres ved innarbeidede kvalitets, og produksjons effektive rutiner hvor helse, sikkerhet, og miljø er en integrert del av vår verdikjede.

 

Selskapets policy

Vår ledelse viser lederskap og forpliktelse ved å definere selskapets policy til å være samkjørt med innholdet i selskapets strategiske retning. Med et sterkt ønske om kontinuerlig forbedring, vil selskapets interne mål regelmessig revideres når det er nødvendig. Dette kommuniseres internt, og er tilgjengelig her for andre samarbeidspartnere.

 

 

EN-1090

Epsilon Cities management system tilfredsstiller alle krav til EN-1090. Europeisk standard for tilvirkning av stål og aluminium profiler.

Ytelseserklæringer (DoP) og CE erklæringer for våre spesifikke produkter er tilgjengelige:

Kontakt: kurt.vanhemel@epsiloncities.com

 

 

 

VCA**

Epsilon Cities Management system tilfredsstiller kravene til VCA**.

VCA står for HSE kontroll mot entreprenører (HSE=helse, sikkerhet og miljø), og betyr mer enn kun en sjekkliste. VCA er et komplett management program brukt for å kontrollere og teste at selskaper har etablerte rutiner for deres interne HSE management system.

 

 

 

CO2 Performance Ladder

Epsilon Cities har vært sertifisert for CO2 ytelseskrav siden 2011, og er nå klassifisert til nivå 5, som er det høyeste nivå. CO2 ytelseskrav, utviklet av ProRail som nå håndteres av Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Stiftelse for klimavennlige innkjøp og entreprenørskap, har som mål å utfordre og oppmuntre selskaper til å få innsikt til deres CO2 produksjon og redusere dette om mulig. Dokumentene som er i samsvar med revisjons listene fra CO2 ytelseskrav manual (siste versjon), ser du her.

Sertifikat

 

 

Qualicoat

Epsilon Cities har eget pulver lakkerings avdeling som tilfredsstiller de strengeste Qualicoat  spesifikasjoner. Qualicoat er det optimale av kvalitets krav for aluminium lakkering. Det er en internasjonal kvalitets standard basert på en omfattende spesifikasjon for både prosess og produktkrav.

ISO-9001

ISO 9001 logo

ISO 9001 logo

Epsilon Cities management system er basert på ISO-9001 standard. (Internasjonal standard for kvalitetsledelse system.)

Miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn-sertifisering logo

Miljøfyrtårn-sertifisering logo

Epsilon har som overordnet mål å være bærekraftig i sitt daglige virke. Et godt arbeidsmiljø, gode rutiner for avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport er områder som forbedrer lokalmiljøet ved å kritisk evaluere våre rutiner for minst mulig miljøutslipp. I tillegg legger vi stor vekt på et godt arbeidsmiljø, da våre ansatte er vår aller viktigste ressurs i å nå våre mål.

TOP