Please wait while your page is being built

Certificaten

Kwaliteit, veiligheid & milieu

 

Epsilon Cities - uw betrouwbare partner

 

Epsilon Cities streeft naar tevreden klanten en andere belanghebbenden en stelt zich als doel een correcte, betrouwbare & duurzame partner te zijn door:

  • Steeds te voldoen aan de (wettelijke) eisen en verwachtingen en waar mogelijk deze te overtreffen.
  • Het ontwikkelen en vervaardigen van producten op een wel doordachte, kwalitatieve & efficiënte manier waarbij veiligheid-, gezondheid- en milieubewustzijn een integraal deel uitmaken van de bedrijfsvoering.

 

 

 

EN-1090

Het Epsilon Cities Management systeem voldoet aan de eisen gesteld in de EN-1090 norm, de Europese norm m.b.t. de uitvoering van staal- & aluminiumconstructies.

De prestatieverklaringen (DoP) en CE verklaringen van onze specifieke producten zijn beschikbaar.

Contact: kurt.vanhemel@epsiloncities.com

 

 

 

VCA**

Het Epsilon Cities Management Systeem voldoet aan de eisen van de VCA**.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet management programma waarmee bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

 

 

 

CO2-Prestatieladder

Epsilon Cities is reeds sinds 2011 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en momenteel opgeklommen tot niveau 5 wat het hoogste niveau is. De CO2-prestatieladder, ontwikkeld door ProRail maar inmiddels in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), heeft tot doelstelling bedrijven uit te dagen en te stimuleren om inzicht te krijgen in hun eigen CO2-productie en deze waar mogelijk te verminderen. Hierbij vindt u de documenten conform de audit-checklijsten uit het CO2-prestatieladder handboek (laatst geldende versie).

  1. CERTIFICATEN
  2. EMISSIE-INVENTARIS & KETENANALYSE
  3. ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA
  4. COMMUNICATIE
  5. DEELNAME INITIATIEVEN
  6. BUDGET
  7. VOORTGANGSRAPPORTAGES 

 

 

Qualicoat

Epsilon Cities beschikt over een eigen poedercoatinstallatie die voldoet aan de strenge "Qualicoat” specificaties. Qualicoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten van aluminium. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen.

ISO-9001

Het Epsilon Cities Management systeem is gebaseerd op de ISO-9001 norm, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

TOP